Các công trình cộng tác

– Địa điểm xây dựng      : An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội

– Dự án                          : Trạm y tế xã

– TVTK                          :  Công ty cổ phần thiết kế xd Hà Nội HDC

– Cộng tác                    : : Công ty TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HIKARI ARCHITECTURE