Thi công sân vườn tiểu cảnh

Chủ đầu tư : Gia Đình cô Băng Thanh
Địa điểm xây dựng : Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
Tư vấn thiết kế : Kiến Trúc Hikari
Đại diện : Kts. Công Quyền, Ks. Tân Việt, Kts. Văn Lập, Ks. Duy Tới và các Cộng Sự
Thông tin sơ bộ công trình : Công trình thuộc Top thiết kế đẹp về Sân vườn, tiểu cảnh của công ty kiến trúc Hikari
Dự án được xây dựng ở phía trên của khối 1 tầng được cải tạo làm mới, ghép với nhà cũ
Hiện tại thiết kế trên được sử dụng hoàn toàn là hệ khung kết cấu Thép, Sử dụng sàn Decking và đổ bê tông nền
Thông tin sơ bộ thể hiện qua phối cảnh sau: