Thiết kế nội thất showroom

Chủ đầu tư là 1 nhà dân kinh doanh nhỏ (giấu tên)
Địa điểm: TP Bắc Ninh
Đơn vị thiết kế và thi công: Kiến trúc Hikari

error: