Thiết kế kiến trúc văn phòng

Thông tin về dự án:

– Dự án: Nhà văn phòng – Điều Hành

– Chủ đầu tư: Công ty  OSACA và KINGSTEEL

– Địa điểm xây dựng: Thường Tín – Hà Nội

– Tư vấn thiết kế: Kiến trúc Hikari

– Đại diện: Kts. Công Quyền và Cộng sự.