Thiết kế kiến trúc văn phòng

– Dự án: Thiết kế tòa nhà văn phòng bất động sản BHM

– Chủ đầu tư: Tư nhân

– Địa điểm xd: Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

– Tư vấn thiết kế: Công ty Kiến Trúc Hikari

– Đại diện: Kts. Công Quyền, Ks. Tân Việt, Kts. Văn Lập, Ks: Duy Tới và các Cộng sự

Thông tin cơ bản về thiết kế

– Tòa nhà văn phòng có diện tích xây dựng: 130m2

– Kích thước: 10m x 13m.

– Đất phía trước lùi 2m làm sân trước.

– Tòa nhà xây dựng 4 tầng.

Thông tin cơ bản về thiết kế nhà văn phòng được thể hiện cụ thể qua bản vẽ.