Dự án thiết kế quy hoạch khu nhà ở Quang Long – Vũng Tàu

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 15

Đối với dự án thiết kế quy hoạch Khu nhà ở Quang Long – Vũng Tàu, đội ngũ Kiến trúc sư công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Hikari Architecture rát vinh dự và tự hào khi có Kiến trúc sư Công Quyền là đại diện tham gia vào dự án này.

Dưới đây là một số hình ảnh tổng thể và chi tiết của dự án thiết kế quy hoạch Khu nhà ở Quang Long – Vũng Tàu:

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 1

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 2

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 16

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 18

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 3

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 4

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 5

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 6

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 7

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 8

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 9

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 10

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 11

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 12

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 13

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 14

Du An Khu Nha O Quang Long Vung Tau 15

Hình ảnh về dự án

Bình luận