BIỆT THỰ GIA ĐÌNH KIỂU MÁI VÁT (Anh Hùng)

7a Anh Hùng Thạch Thất

7a Anh Hùng Thạch Thất