Công trình nhà ở kết hợp kinh doanh ( Novotell Đại đồng) – 5m mặt tiền

Công Trình Nhà ở Kết Hợp Kinh Doanh 1