Nhà ở gia đình kiểu Biệt thự – Gia đình ông Định

Gd Ong Dinh Phoi Canh Goc Nhin 1

Phối cảnh góc nhìn 1