Nhà ở gia đình kiểu mặt phố (Ông bà: Ngữ – Nghĩa)

1b Nhà Anh Ngữ Nghĩa Min

1b Nhà Anh Ngữ Nghĩa Min