tuyển nhân viên hành chính

03/02/2018
Nhan Vien Hanh Chinh Nhan Su

Tuyển dụng hành chính nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo theo quy trình tuyển dụng, đào tạo của công ty: Đăng tuyển dụng, lọc hồ sơ và liên hệ mời phỏng vấn, sắp […]