Thiết kế kiến trúc Chung cư mini dành cho viên chức

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 30

Dự án chung cư mini này là dự án dành cho chủ nhà và các hộ gia đình viên chức có nhu cầu thuê chung cư mini. Chủ đầu tư dự án là  Mr. Hà – Mrs. Quỳnh.

Với diện tích thiết kế: 10.5m x 12m, chiều cao xây dựng giai đoạn 1 là 4,5 tầng. Đội ngũ kiến trúc Hikair đã đưa ra phương án thiết kế cho dự án nay. Sau đây là một số hình ảnh của dự án:

 

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 1

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 2

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 3

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 4

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 5

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 6

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 7

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 8

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 9

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 10

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 11

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 12 Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 13

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 14

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 15

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 16

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 17

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 18

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 19

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 21 Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 22

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 23

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 24

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 25

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 26

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 27

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 28

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 29

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 30

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 31

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 32

Du An Chung Cu Mimi Danh Cho Vien Chuc 33

Bình luận