Biệt thự gia đình anh chị: Hồng Phượng tại Bắc Ninh

Phối cảnh góc