BIỆT THỰ GIA ĐÌNH KIỂU MẶT PHỐ (Bà Trí)

10a Bà Trí Phú Thọ

10a Bà Trí Phú Thọ